• Log ud

 • Cirkulære 27 2019

  Cirkulære 27 (26. august 2019)

  Maksimal grænseværdier for Tropane alkaloider (TA)

  Vi vedlægger THIE cirkulære no. 15/2019 af 19. august 2019 med bilag.

  THIE har udarbejdet et udkast til skrivelse til EU kommissionen. Det tyske fødevareministerium har konkluderet, at en maksimalgrænseværdi på 25 ug/kg er acceptabel for Herbal Infusions vedrørende TA.

  THIE er uenig i dette, og har derfor planlagt den aftalte henvendelse til kommissionen.

  Såfremt medlemmerne har kommentarer i sagen bedes man melde tilbage omgående, idet THIE ønsker respons i dag, mandag den 26. august 2019. 

  Beskyttelse af  geografisk oprindelsesbetegnelse vedrørende te fra Kina

  Vi vedlægger THIE Subgroup cirkulære no. 6/2019 af 20. august 2019, hvori omtales, at Kina nu har ansøgt om beskyttelse for yderligere produkter.

  Vi hører gerne om der er kommentarer hertil. 

  USA – ny grænse for Trifloxystrobin

  USA: Ny tolerance for Trifloxystrobin. USA har varslet en tolerance på 5 mg/kg til WTO. MRL for dette stof i EU er 0,05 mg/kg.

  THIE data collection vedrørende TA, PA og perchlorat 

  Vi vedlægger THIE cirkulære no. 14/2019 af 31. juli 2019, hvor man igen opfordrer til indrapportering af data vedrørende de nævnte stoffer.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter