• Log ud

 • Cirkulære 26 2019

  Cirkulære 26 (12. august 2019) 

  Fælles Tea and Herbal Subgroup møder i Edinburgh 27. og 28. Juni 2019

  Jeg vedlægger til orientering fælles Subgroup Circular Letter no. 06/2019 af 8. August 2019 bilagt referat af ovennævnte møde. Vi henleder opmærksomheden på, at emner som Anthraquinone, Folpet/phthalimide, Glyphosat/Trimesium og Percholrat/Chlorat er omtalt. Ligeledes henvises til diverse bilag inklusiv præsentationer om de relevante emner ved mødet.

  Chlorpyrifos

  Som det vil være medlemmerne kendt har der i pressen været en del omtale af den danske fødevareministers opfordring til boykot af varer, der har været udsat for sprøjtemidlet chlorpyrifos. Det fremkommer på baggrund af EFSA’s bekymring for stoffets muligt genotoksiske virkninger m.v. 

  EFSA anbefaler, at man næste år fjerne stoffet fra listen over godkendte pesticider. Chlorpyrifos er ikke tilladt i Danmark, men der kan findes rester af stoffet i importerede vare.

  Vi har rettet henvendelse til THIE angående status. Vi vedlægger THIE’s svar af 9. august 2019 bilag tidligere henvendelser i sagen.

  Såfremt der kommer en ny udvikling vil vi vende tilbage hertil. 

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter