• Log ud

 • Cirkulære 24 2018

  Cirkulære 24 (21. maj 2019)

  Glyfosat

  I vor tidligere cirkulære 22 orienterede vi om, at den vietnamesiske regering har fjernet glyfosat fra listen over tilladte agrokemiske midler, og at ECF har udtrykt bekymring omkring dette tiltag, og foreslog at man rettede henvendelse til den vietnamesiske brancheorganisation VICOFA om sagen. 

  Vor brancheforening’s bestyrelse har drøftet dette forslag, og frarådet at man forfølger dette initiativ, da det vil være farligt at stå som ”forsvarer” at glyfosat og man risikerer at kaste unødigt lys over problemstillingen.

  Vi meddelte ECF dette ved vedlagte mail af 20. maj 2019 (13:47). ECF meddelte, at der også fra anden side var gjort indsigelser mod det foreslåede initiativ og vi vedlægger ny mail af 20. maj 2019 (kl. 17:49), hvori det meddeles at den foreslåede henvendelse ikke vil blive gennemført ud fra de samme overvejelser som vi har haft i den danske forenings bestyrelse. 

  Chlorat

  Vi vedlægger ECF 19TECH36, hvori den seneste udvikling omkring chlorat om mulig sænkning af maksimalgrænseværdi omtales. Et fornyet forslag på området skal drøftes i juni måned 2019 og det forventes, at afstemning vil ske i september 2019. Man gentager fra ECF’s side tidligere opfordringer til at man indrapporterer data omkring forekomst af chlorat i instantkaffe.

  Det nævnes at man indtil videre i medlemsstablerne er enige om ”to not enforce levels for commodities for finished products”

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter