• Log ud

 • Cirkulære 23 2019

  Cirkulære 23 (5. august 2019)

  Code of Pratice – Pesticidrester

  Vi vedlægger THIE Subgroup cirkulære no. 03/2019 med bilag og vi vedlægger den seneste udgave ”Issue 31” af 11. juli 2019.

  Importkontrol af te fra Kina – planlagt forøgelse af frekvens til 20%

  I førnævnte THIE Subgroup cirkulære no. 03/2019 nævnes at sekvensen vedrørende importkontrol af te fra Kina skal ændres fra 10% til 20% i henhold til udkast til forordning om emnet.

  THIE har kontaktet China Chamber of Commerce og henledt deres opmærksom på de planlagte ændringer, der skal træde i kraft fra midten af oktober 2019.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter