• Log ud

 • Cirkulære 22 2019

  Cirkulære 22 (11. juli 2019) 

  Øget frekvenser af møder i THIE

  Vi vedlægger THIE cirkulære no. 13/2019, hvor man i forlængelse af drøftelser ved THIE’s generalforsamling fremkommer med forslag til mødefrekvens:

  a) General Technical Meeting i februar måned

  b) General Assembly i juni måned samt technical update

  c) Databasemøder i september i de to sub groups (THIE and HFI) i Hamborg 

  Vi hører gerne medlemmernes kommentarer hertil. 

  Vi har hidtil meddelt THIE, at vi af ressourcemæssige grunde kun kan være repræsenteret ved ét møde.

  PA og TA

  Til orientering vedlægges THIE’s cirkulære no. 12/2019 vedrørende den senest udvikling omkring denne sag.

  I fortsættelse af THIE’s cirkulære rettede vi den 27. juni 2019 henvendelse til Fødevarestyrelsen om sagen og fremsendte THIE’s henvendelse til kommissionen angående sænkning af grænseværdier. Se vedlagte mail.

  Leverandørhenvendelse

  Vedlagt fremsendes til orientering leverandørhenvendelse fra Melvinstea, jf. vedhæftede mail af 10. juli 2019.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter