• Log ud

 • Cirkulære 21 2019

  Cirkulære 21 (27. juni 2019)

  THIE fællesmøder i Edinburgh 27. og 28. juni 2019 – Tea and Herbal Infusions Subgroup

  I fortsættelse af vort cirkulære 19 vedlægges THIE cirkulære no. 05/2019 (Subgroup) vedlagt udkast til et THIE Position Paper vedrørende fortolkning af pesticidrestanalyser i forhold til EU guidance dokument SANTE 11813/2017.

  Dokumentet forholder sig til begrebet måleusikkerhed. Dette Position Paper skal efter planen vedtages på det kommende Subgroupmøde.

  Supplerende vedlægges i relation til Herbal Infusions Subgroup cirkulære no. 02/2019, hvorved fremsendes præsentationer angående THIE databasebedømmelser 2018 for pesticider, metaller, pyrrolizidine alkaloider og tropane alkaloider.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter