• Log ud

 • Cirkulære 20 2019

  Cirkulære 20 (6. juni 2019)

  Pesticider – grænseværdier

  Vedlagt fremsendes THIE cirkulære no. 11/2019, hvori omtales udkast til ændring af grænseværdier, der skal behandles i EU’s Stående Komite 13.-14. juni 2019. 

  THIE vurderer, at ændringerne i det væsentlige vil være neutrale eller i visse tilfælde positive for industrien.

  Maksimalgrænseværdier for chlorat

  THIE refererer til behandlingen af sagen om revision af grænseværdier. Det udkast der foreligger p.t. (SANTE/10684/2015REV.6) arbejder med en højere grænseværdi for teproduktgruppen (camellia sinensis) samt herbal infusions området på 0,05 mg/kg. 

  Bly-maksimalgrænseværdier

  Der refereres til et diskussionspapir omkring arbejdet med at sætte maksimalgrænseværdier for bly. I denne forbindelse henvises til en prioritetsliste vedrørende produkter, som p.t. ikke er undergivet maksimalgrænseværdier i henhold til ”General Standard for Contaminants and Toxins of Codex Alimentarius”.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter