• Log ud

 • Cirkulære 18 2019

  Cirkulære 18 (23. maj 2019)

  Økologisk dyrket te – den nye økologiforordning

  I fortsættelse af tidligere orientering fremsender vi hermed svar fra Robert Langberg Lind, Fødevarestyrelsen på vor henvendelse af 26. april 2019.

  Svaret er ikke endeligt, idet Fødevarestyrelsen p.t. vurderer det spørgsmål vi har rejst. Samtidig oplyses det, at man på EU-niveau i en arbejdsgruppe behandler spørgsmålet om, hvordan man harmoniserer tilgangen til og håndtering af pesticidsager i de enkelte medlemslande. Det er en hovedindvending fra dansk side, at Fødevarestyrelsen skiller sig ud med en nul-tolerance politik i forhold til f.eks. Tyskland.

  PA og TA

  Vi vedlægger THIE cirkulære no. 10/2019 af d.d. vedrørende EU Stakeholder Consultation angående PA og TA. Bilagene vedlægges tillige. Man omtaler behandling af revideret forslag til maksimalgrænseværdier og PA og TA i teprodukter, og THIE har udarbejdet et statement med supplerende argumenter på området (ligeledes bilagt) ligeledes er vedlagt THIE’s henvendelse til kommissionen om emnet.

  Vedrørende PA anses de foreslåede grænseværdier for herbal infusions kan accepteres, mens man for te (Camellia Sinensis) ønsker en grænseværdi på 200 ug/kg (imod foreslået 100 ug/kg).

  For så vidt angår TA foreslår THIE et ”group ML” i stedet for maksimalgrænseværdier for individuelle produkter.

  Vi følger op på sagen overfor Fødevarestyrelsen

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter